Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

North Korea successfully launches satelite in Orbit

Dec. 12 - North Korea successfully launches satelite in Orbit

Δεν υπάρχουν σχόλια: