Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

China Preparing for Something Big with Gold and FutureMoneyTren


Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Οι αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα

Οι αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα

[..Ο αρχηγός του”Ελληνικού Συναγερμού” και πρωθυπουργός, τότε, της Ελλάδας Αλ. Παπάγος μιλώντας στη Βουλή, στις 27/11/1953, διεκδίκησε την πατρότητα της ιδέας. “Είμαι – έλεγε – ευτυχής, κύριοι βουλευτές, και υπερήφανος, διότι υπεγράφη η συμφωνία περί στρατιωτικών ευκολιών, δι’ ης παραχωρούνται βάσεις εν Ελλάδι προς τας ενόπλους δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πρέπει να σας είπω, ότι ευθύς ως εξελέγη ο στρατηγός Αϊζενχάουερ Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, απηύθυνα προς αυτόν προσωπικήν επιστολήν, διά της οποίας του εισηγούμην, όπως διά την καλυτέραν διασφάλισιν της αμύνης της Ελλάδος και εντός του πλαισίου του άρθρου 51 του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και του άρθρου 3 του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, συναφθή συμφωνία περί παραχωρήσεως βάσεων εκ μέρους της Ελλάδος προς τας Ηνωμένας Πολιτείας” (Πρακτικά Βουλής 27/11/1953 και “Οι πρώτοι δώδεκα μήνες της Κυβερνήσεως Συναγερμού”, Αθήναι Δεκέμβριος 1953, σελ. 184).

Την πρόταση Παπάγου προς τον Αϊζενχάουερ – αν δεχτούμε πως η πρωτοβουλία για την εγκατάσταση των βάσεων είναι ελληνική – μετέφερε ο τότε υπουργός Συντονισμού Σπ. Μαρκεζίνης, όπως ο ίδιος κατ’ επανάληψιν έχει παραδεχτεί, όταν επισκέφθηκε τις ΗΠΑ το Μάη του ’53 (Βλέπε: Σπ. Μαρκεζίνη: “Αναμνήσεις 1972 – 1974″, σελ. 101 και “Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος, 1936 – 1975″, Γ’ τόμος, 1952 – 1975 σελ. 16 – 17)...]

Στις 12 του Οκτώβρη του 1953, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι της Ελλάδας και των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη συμφωνία για την εγκατάσταση των αμερικάνικων στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα. Και μ' αυτή τη συμφωνία το αντιδραστικό μετεμφυλιοπολεμικό καθεστώς της άρχουσας τάξης της Ελλάδας ενίσχυε τη συμμαχική στήριξη της εξουσίας του, κάνοντας ταυτόχρονα ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία πρόσδεσης της χώρας στο βορειοαμερικανικό ιμπεριαλισμό, το τρίτο κατά σειρά μετά το δόγμα Τρούμαν (12/3/1947) και τα επακόλουθά του, αλλά και την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ (18/2/1952).

Το ξεκίνημα της εμπλοκής
Στις 24 του Φλεβάρη 1947, ο Βρετανός πρεσβευτής στις ΗΠΑ ενημέρωνε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Τζ. Μάρσαλ, ότι η βρετανική αυτοκρατορία δεν μπορούσε πια να στηρίζει την ελληνική κυβέρνηση και το θρόνο. Ετσι, σχετικά με αυτή τη στήριξη του καθεστώτος στην Ελλάδα, τη σκυτάλη έπαιρναν οι Αμερικανοί.Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Τρούμαν εξάγγελλε το «δόγμα» της αμερικανικής εμπλοκής στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Η στρατηγική τους σημασία εξηγούσε στο Κογκρέσο είναι τεράστια, αποτελούν τις πύλες για τη Μαύρη Θάλασσα και την καρδιά της ΕΣΣΔ.Πέντε χρόνια αργότερα, το Φλεβάρη του 1952, η κυβέρνηση Πλαστήρα - Βενιζέλου κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα, το δεύτερο για την ενίσχυση της συμμαχίας του αντιδραστικού ελληνικού καθεστώτος με τους ιμπεριαλιστές. Η ελληνική Βουλή κυρώνει νόμο με τον οποίο η χώρα μπαίνει στο NATO. Καταψηφίζουν οι βουλευτές της ΕΔΑ, ενώ ήδη το ΚΚΕ από την πολιτική προσφυγιά καταγγέλλει τα πολεμοκάπηλα σχέδια των ιμπεριαλιστών στην περιοχή και τη συμμετοχή των πολιτικών δυνάμεων του κατεστημένου σ' αυτά.

Βεβαίως, το 1952, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την κυβέρνηση Πλαστήρα - Βενιζέλου, να τους παραχωρήσει αεροπορικές βάσεις, πράγμα που πρακτικά σήμαινε να χρησιμοποιούν ανεξέλεγκτα όλα ανεξαιρέτως τα ελληνικά αεροδρόμια. Το σχέδιο συμφωνίας, που είχε αποδεχτεί η κυβέρνηση Πλαστήρα - Βενιζέλου, έλεγε μεταξύ άλλων ότι «η βασιλική ελληνική κυβέρνηση παραχωρεί στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το δικαίωμα να εγκαταστήσει στρατιωτικές αεροπορικές υπηρεσίες και επικοινωνίες, σ' ολόκληρη την Ελλάδα, για μεταβατική περίοδο τριών χρόνων». Η συμφωνία δεν υπογράφτηκε λόγω εκλογών τις οποίες «κέρδισε» το κόμμα «Ελληνικός Συναγερμός» του Αλ. Παπάγου. Πριν περάσει χρόνος από την άνοδο στην εξουσία της κυβέρνησης Παπάγου υπογράφεται η πρώτη ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις. Ηταν 12 του Οκτώβρη 1953. Ετσι έγινε το τρίτο μεγάλο βήμα πλήρους πρόσδεσης της αστικής τάξης στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό.

Η ιμπεριαλιστική συμφωνία  Από εδώ αρχίζει το καθεστώς των βάσεων στην Ελλάδα.
Στο πρώτο άρθρο της συγκεκριμένης συμφωνίας γίνεται σαφές πως προκειμένου να ενισχυθεί το αστικό καθεστώς στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την προώθηση των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων στην περιοχή μας, η τότε κυβέρνηση προσφέρει «γην και ύδωρ» στους Αμερικανούς. Ας το δούμε.

«Διά του παρόντος η Ελληνική Κυβέρνησις, υπό τας προϋποθέσεις και τους όρους τους καθοριζόμενους εν τη παρούση Συμφωνία, ως και επί τη βάσει των τεχνικών συνεννοήσεων, μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο κυβερνήσεων, εξουσιοδοτεί την κυβέρνησιν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να χρησιμοποιή οδούς, σιδηροδρομικάς γραμμάς και χώρους και να κατασκευάζη, αναπτύσση, χρησιμοποιή και θέτη εν λειτουργία στρατιωτικά και βοηθητικά έργα εν Ελλάδι, οία αι αρμόδιαι αρχαί των δύο κυβερνήσεων ήθελον θεωρήσει κατά καιρούς ως αναγκαία διά την εφαρμογήν ή την προαγωγήν εγκεκριμένων σχεδίων του NATO. Η κατασκευή, ανάπτυξις, χρησιμοποίησις και θέσις εν λειτουργία τοιούτων έργων θα είναι σύμφωνος προς συστάσεις, τύπους και οδηγίας της Οργανώσεως της Βορειοατλαντικής Συνθήκης (NATO), όπου αύται είναι εφαρμόσιμοι. Χάριν του σκοπού της παρούσης Συμφωνίας και συμφώνως προς τας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο κυβερνήσεων διεξαχθησομένας τεχνικάς συνεννοήσεις η κυβέρνησις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δύναται να φέρη, εγκαθιστά και στεγάζη εν Ελλάδι προσωπικόν των Ηνωμένων Πολιτειών. Αι ένοπλαι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και το υπό τον έλεγχόν των υλικόν δύνανται να εισέρχωνται, εξέρχωνται, κυκλοφορούν, υπερίπτανται ελευθέρως εν Ελλάδι και εις τα χωρικά της ύδατα, υπό την επιφύλαξιν οιασδήποτε τεχνικής συνεννοήσεως εις ην ήθελον προέλθη αι αρμόδιαι Αρχαί των δύο κυβερνήσεων. Αι ενέργειαι αύται απαλλάσσονται οιωνδήποτε τελών, δικαιωμάτων και φόρων».

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

A short course in Ukrainian history


Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

H απόφαση C-559/07 και η εφαρμογή της απόφασης στο Ελλαδιστάν..

Η υπόθεση αφορά την εξίσωση και επέκταση των δικαιωμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης Ανδρών και Γυναικών με ανήλικο παιδί. 

[H απόφαση C-559/07 της 26ης Μαρτίου 2007 του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε την από 17.12.2007 2008/C 37/31 προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 226 ΣΕΚ. Είχε προηγηθεί σχετική όχληση της Ελλάδας στις 18.06.2005 με την τελευταία να απαντά στις 14.11.2005. Ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής κατά της Ελλάδας στις 25.07/2006 επί της οποίας η Ελλάδα απάντησε εγγράφως στις 26.09.2006. Η Επιτροπή δεν ικανοποιήθηκε από τις παρασχεθείσες από την Ελλάδα εξηγήσεις και έτσι προέβη στην άσκηση της ως άνω προσφυγής. Συνεπώς είχε προηγηθεί από το 2005 σχετική έρευνα από τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με το ζήτημα, κατά την οποία αμφότερες οι πλευρές παρέθεσαν τα, και στην απόφαση επαναδιατυπωθέντα, επιχειρήματά τους. Έτσι το ζήτημα παραπέμφθηκε στο τρίτο τμήμα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), με πρόεδρο τον A. Rosas, εισηγητή τον A. Ó. Caoimh και γενικό εισαγγελέα τον M. Poiares Maduro. 
......
.......
4.3 Επιπλέον σε ό,τι έχει να κάνει με το δικαιολογημένο της διαφορετικής μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και τα επιχειρήματα της Ελλάδας για πρόνοια του ελληνικού κώδικα υπέρ της προστασίας των γυναικών στην εργασία, λόγω υποδεέστερης θέσης στην αγορά εργασίας εξαιτίας αυξημένων οικογενειακών βαρών, ανατροφής παιδιών, οικιακών υποχρεώσεων, φροντίδα ηλικιωμένων δεν γίνονται δεκτά. Έτσι η επαρκής ευρύτητα που επικαλείται η Ελλάδα για τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε υπέρ των γυναικών δεν αναγνωρίζεται από το ΔΕΚ (σκέψη 67-69). Έτσι δε διαπιστώθηκε ενίσχυση της ικανότητας των γυναικών να ανταγωνίζονται τους άνδρες στην εργασία και στη σταδιοδρομία, ούσες ίσες με αυτούς. Αντίθετα διαπιστώνει το ΔΕΚ ότι οι διατάξεις του κώδικα αντί να ενισχύουν τις γυναίκες στην εργασία, αφορούν ιδίως τις μητέρες και τις ευνοούν ως προς την συνταξιοδότηση. Άρα δεν ενισχύονται για να ανταγωνιστούν ίσοις όροις τους άνδρες στην εργασία, αλλά αποθαρρύνονται από αυτό, οδηγώντας τις γυναίκες σε πρόωρη έξοδο από την εργασία. Τέλος διαπιστώνεται ότι τα ίδια βάρη που φέρουν οι γυναίκες εκτός εργασίας, φέρουν πλέον και οι άνδρες, λ.χ. στην ανατροφή των παιδιών. ]

Με την παραπάνω απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου υποχρεώθηκε η Ελλάδα να επεκτείνει το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης με ανήλικο παιδί  και στους άνδρες.. Αλλά παρακάτω βλέπουμε με ποιο τρόπο σε σε ποιους έγινε αυτή  εξίσωση..>>


[N. 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) : Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.  14546 Views | Posted on 23/07/2010
N. 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) : Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

..ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 6
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης – Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου

1.α. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρ­θρου 1 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄), καταργείται από 1.1.2011 και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση για τους υπαλλήλους που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερο­λογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψής τους.»

β. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρ­θρου 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) καταργείται από 1.1.2011 και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:...]

Έγινε εξίσωση .. αλλά μόνο για τους Δημόσιους υπαλλήλους.. !!


Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Greeks .. μια ζωή

Τα παρακάτω είναι αποσπάσματα αλληλογραφίας του Ρωμαίου συγκλητικού Μενένιου Άπιου, στον φίλο του Ατίλιο Νάβιο , ο οποίος τον διαδέχεται στην διακυβέρνηση της Αχαίας και τον συμβουλεύει για το πώς μπορεί να χειριστεί τους Έλληνες. Οι πάπυροι βρέθηκαν στην τοποθεσία Οξύρρυγχος, εξ’ ου και το όνομα του τίτλου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟ
Κερδίσαμε αγαπημένε Ατίλιε τον κόσμο με τις λεγεώνες μας, αλλα θα μπορέσουμε να τον κρατήσουμε μονάχα με την πολιτική τάξη που θα του προσφέρουμε. Διώξαμε τον πόλεμο στις παρυφές της γης. Από τον Περσικό κόλπο, ως την Μαυριτανία και από την γη των Αιθιόπων ως την Καληδονία, αδιατάρακτη βασιλεύει η ρωμαϊκή ειρήνη. Δύσκολο φαίνεται να εξηγήσει κανείς, πως μια πόλη έφτασε να κυβερνά την οικουμένη. Μέσα στους λόγους όμως που θα αναφέρονταν για μια τέτοια εξήγηση θα έπρεπε πρώτος να ηταν ετούτος.
Καταλάβαμε καθαρά και έγκαιρα πως υποτάσσοντας ξένους λαούς αναλαμβάνουμε μιαν ευθύνη για την ευημερία τους. Τούτη η συνείδηση της ευθύνης διακρίνει τους βαρβάρους κατακτητές από τους κοσμοκράτορες. Μονάχα ο Αλέξανδρος πριν από μας είχε την συνείδηση τούτης της ευθύνης. Ευτυχώς για την δόξα της Ρώμης, πέθανε νέος, γιατι αλλιώς θα ήτανε οι Έλληνες σήμερα οι άρχοντες του κόσμου. Αλίμονο στους λαούς όταν τις προσπάθειές τους τις ενσαρκώνουν μονάχα σε μεμονωμένα άτομα που περνούν και όχι σε ανθρώπινες κοινότητες, σε θεσμούς που αντέχουν στην ροή των πραγμάτων και σηκώνουν άνετα τον όγκο των πολύχρονων έργων. Έχουμε την σοφία να μην θέλουμε να είμαστε δυσβάσταχτοι εκμεταλλευτές των λαών που υποτάχτηκαν στην εξουσία μας.
Αλλα δεν φτάνει να τους χαρίζουμε την ειρήνη και τάξη, γιατι αυτά είναι αρνητικά στοιχεία, είναι όροι, δεν αποτελούν την ουσία της ευδαιμονίας των ανθρώπων. Θα έπρεπε και της φιλοσοφίας και της ποίησης τα δώρα να σκορπούσαμε στις χώρες που κυβερνούμε. Το μέγα όμως τούτο έργο είμαστε άξιοι να το κάνουμε μόνο στις δυτικές επαρχίες, γιατι εκεί που βρίσκεσαι εσύ, οι Έλληνες το επιτελούν ακόμη σήμερα καλύτερα από μας. Ας επαναλάβουμε και εμείς την δυσάρεστη ομολογία του Οράτιου Φλάκκου: Graecia capta, ferum victorem cepti, et artes intulit agresti Latio.

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Seven countries in five years

Seven countries in five years

by "Observer"
translated by "lmimkac" (thanks a lot!!) 

Seven countries in five years and the US dollar is raising from the dead. Ukraine fulfilled its purpose, ISIL conquering Iraq and Syria, just conquering strategic Koban. Turkey does possum, Kurdistan rejoices. Asad has yet to fall, then comes the Iran and the "New Middle East" will be finished and dollar saved. Or - weaned Russia, China and dependent dollar still petrodollar. So simple!


But first about how the stones fit into a mosaic.
The December's 2014 hit of all pro-Western news media was a celebration of the weak ruble. Low oil prices with the US sanctions enjoying a robust support of Europe took a penalty and Russia is getting where they want her to be - on her knees. I am just wondering about how the situation would have developed, if Yanukovych had signed the association agreement with the EU. Apparently the US would "only" have built up NATO bases on Ukrainian-Russian border and the next process of targeted weakening of Russian Federation would continue in a "moderate" way – by classical color revolutions to remove Putin (this effort is still ongoing and weakened ruble also fulfills this purpose). But Yanukovych did not sign it and action "Ukraine" was performed in a very bloody way. Today, no one in the US or EU cares about that Ukraine is not far from bankruptcy, they are even not interested in having Ukraine join NATO and that is because it was really never about Ukraine. Ukraine is to only fulfill one purpose: to separate Russia from Europe, to prevent Russia from trading with European countries, but above all - to get rid of Europe's energy dependence on Russia. And as we will see later on, that was the most important purpose. And because this should have been achieved at any cost (and how else than through the oil and gas taps on the Ukrainian territory), Ukraine would have paid the price to its strategic location by hook or crook. I say "paid the price" because by joining the EU, no country helped itself and Ukraine especially would not (just remember the text of the Association Agreement not to mention the fact that it would become a territory where all European gypsies would be moved to).But action Majdan eventually served more than if Yanukovych signed the agreement. Majdan has become a trump-card in the hands of the US and EU and the rest has been arranged by the corporate media. And the world has fancied that Russia is evil and Putin is Hitler and therefore it is necessary to defend him and hurriedly flee from him. There was a reason for the anti-Russian sanctions (secured even by the downed Boeing). One year from Majdan and we are where we are - Russia is almost separated from Europe, sells oil for little and its currency is falling. Thanks to this, the US dollar is just getting a few drops of living water and, seeing how the plans are being met, also optimism into the veins. However, it is not time to celebrate yet, more is coming down the road. We have to have a look at other news that would seem to be saying something completely different, but it is not - it still only and only about the dying US dollar.


Seven countries in five years

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT - To νέο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

To νέο ΜΝΗΜΟΝΙΟ
MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT
between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC
as Beneficiary Member State  THE HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND
as Guarantor  and  THE BANK OF GREECE
(as amended by the Amendment Agreement dated 12 December 2012)Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Ελληνική βουλή , 9-10 Φεβρ. 2015 (Greek parliament Febr 2015)


Πολακης Παυλος Βουλευτής Χανίων ΣΥΡΙΖΑ

Κώστας Ζουράρις ομιλία στην Βουλή


=====================
 ΠΟΛΑΚΗΣ . πάλι

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Kοτζίας.. πολυ νερόσουπα και απο φασολάδα τίποτα

Επιστροφή στην εξωτερική πολιτική της εθνικής υποτέλειας στους ισχυρούς. 
Μεγάλη νίκη της εξωτερικής πολιτικής της νέας κυβέρνησης. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης πήρε τηλέφωνο τον πρωθυπουργό της Ελλάδας tie-less, δηλαδή αγραβάτωτος, για να αισθάνεται o Τσίπρας "ίσος" με τον Μπιλ Ντεμπλάζιο, της γνωστής φαμίλιας του κόσμου και υποκόσμου της Νέας Υόρκης. Μεγάλη αναβάθμιση της μπανανίας επ' ονόματι Ελλάδα. Ο δήμαρχος ισότιμος με τον πρωθυπουργό. Ποιός να τ' ακούσει και να μην κλάψει ψάλλοντας το God Bless America! Πάντα με το χέρι διαγωνίως στο στήθος στο μέρος της καρδιάς. Όπως όλοι οι πιστοί αμερικάνοι και αμερικανόδουλοι. 

Το χρειαζόμασταν αυτό το χαρμόσυνο νέο, για να μην μείνουμε με την πικρή γεύση που άφησε η άτακτη υποχώρηση του Ν. Κοτζιά και της Αθήνας. Μετά τη θετική αντίδραση της Αθήνας στην κινήση της ΕΕ να κλιμακώσει την αναμέτρηση με την Ρωσία με αφορμή την Ουκρανία, ο νέος ΥΠΕΞ φρόντισε να αποδεχθεί την επιθετική πολιτική των Βρυξελλών, χρησιμοποιώντας ως φύλλο συκής δικολαβίστικες παρεμβάσεις στο τελικό κείμενο. 


Ποιό ήταν το διακύβευμα; Η διαδικασία που δεν τηρήθηκε με το δήθεν κοινό ανακοινωθέν των χωρών της ΕΕ; Ή η επιβολή κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας παραβιάζοντας τον σκληρό πυρήνα του διεθνούς δικαίου; Η λογική απάντηση είναι και τα δυο. Όμως, ο νέος ΥΠΕΞ έδωσε απτό δείγμα της πολιτικής του παιδείας και της εξωτερικής πολιτικής που θα ακολουθήσει. Δεν τόλμησε όχι μόνο να θέσει βέτο εναντίον των κυρώσεων, αλλά ούτε καν "αστερίσκο", όπως έκανε συχνά ο Α. Παπανδρέου στη δεκαετία του '80, για να διαχωρίσει τη θέση της Ελλάδας στα συμβούλια του ΝΑΤΟ και της ΕΟΚ. 

Δείτε τι είπε ο ίδιος ο Κοτζιάς: "Το κυριότερο που εμείς θέλαμε να αφαιρεθεί και για το οποίο δόθηκε δίωρη μάχη - το ήμισυ του χρονικού διαστήματος που ήμασταν στο Συμβούλιο αφορούσε αυτό το θέμα - ήταν η πρόταση για νέες κυρώσεις. Εκεί, ασφαλώς υπήρξε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Ασυνήθιστο για Συμβούλιο Υπουργών, πολλοί Υπουργοί μίλησαν δυο, τρεις ή και τέσσερις φορές. Η φράση που προέβλεπε νέες κυρώσεις για τη Ρωσία αφαιρέθηκε. Εμείς εξηγήσαμε, με την παρέμβασή μου, ότι οι κυρώσεις δεν έχουν αποτελέσματα, καθώς οι κυρώσεις - όπως έχει φανεί σε μια σειρά από χώρες όπως το Ιράν, το Ιράκ, η Κούβα, καθώς και στην περίπτωση των πρόσφατων κυρώσεων κατά της Ρωσίας - δεν έχουν αποτρέψει αυτό που υποτίθεται ότι θέλουν να αποτρέψουν... Αυτό που προβλέπεται, είναι η επέκταση των κυρώσεων που έχουν ληφθεί στο παρελθόν, οι οποίες όμως, αντί να παραταθούν ως το τέλος του χρόνου, θα εξεταστούν το Σεπτέμβρη." 

Με άλλα λόγια, το πρόβλημα του Κοτζιά και της Αθήνας δεν είναι οι κυρώσεις αυτές καθαυτές εναντίον της Ρωσίας, αλλά ότι κρίνονται αναποτελεσματικές. Το γεγονός ότι οι κυρώσεις αυτές εντάσσονται στα "μονομερή μέτρα καταναγκασμού", τα οποία απαγορεύονται ρητά από τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο, ούτε που απασχόλησε τον νέο ΥΠΕΞ και την Αθήνα. 

Τι είναι αυτά τα "μονομερή μέτρα καταναγκασμού"; O ορισμός τους αφορά σε "μέτρα που εφαρμόζονται από κράτη, ομάδες κρατών, ή περιφερειακών οργανισμών χωρίς άδεια ή πέραν του Συμβουλίου Ασφαλείας εναντίον άλλων κρατών, ατόμων ή φορέων, προκειμένου να αλλάξει η πολιτική ή η συμπεριφορά του άμεσα ή έμμεσα στοχοποιημένου κράτους... " (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/149/93/PDF/G1314993.pdf?OpenElem ent) 

Μάλιστα, το έτος 2013 σηματοδότησε την εικοστή επέτειο της Διακήρυξης της Βιέννης και το Πρόγραμμα Δράσης του ΟΗΕ, το οποίο κάλεσε τα κράτη "να απέχουν από κάθε μονομερές μέτρο που δεν είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη και παρεμποδίζει την πλήρη υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα του καθενός σε ένα βιοτικό επίπεδο κατάλληλο για την υγεία του και την ευημερία, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και την ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες." 

Η κήρυξη των "μονομερών μέτρων καταναγκασμού" ως παράνομων με βάση τις αρχές του ΟΗΕ και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί μια από τις βασικότερες αρχές εκδημοκρατισμού του σκληρού πυρήνα των διεθνών σχέσεων. Κάθε χρόνο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επιβεβαιώνει την ανάγκη συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών μ' αυτή την αρχή. Για παράδειγμα το ψήφισμα του σώματος της Γενικής Συνέλευσης του 2012 (A/HRC/RES/19/32) αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: 

1. Καλεί όλα τα κράτη να σταματήσουν τη θέσπιση ή την εφαρμογή μονομερών μέτρων καταναγκασμού που δεν είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τους κανόνες και τις αρχές που διέπουν τις ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των μελών, ιδίως εκείνων με χαρακτήρα καταναγκασμού και με αποτελέσματα εξωεδαφικά, που δημιουργούν εμπόδια στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των μελών, εμποδίζοντας έτσι την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων που ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλες διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα των ατόμων και των λαών στην ανάπτυξη. 

2. Διαμαρτύρεται έντονα για την εξωεδαφική φύση αυτών των μέτρων τα οποία, επιπλέον, απειλούν την κυριαρχία των κρατών και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλα τα κράτη μέλη να μην αναγνωρίσουν τα μέτρα αυτά, ούτε να τα εφαρμόσουν, και να λάβουν αποτελεσματικά διοικητικά, ή νομοθετικά μέτρα , ανάλογα με την περίπτωση, για την αντιμετώπιση των εξωεδαφικών επιπτώσεων, ή τα αποτελέσματα των μονομερών μέτρων καταναγκασμού. 

3. Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη μονομερή εφαρμογή και την επιβολή από ορισμένες δυνάμεις των μέτρων αυτών ως εργαλεία πολιτικής ή οικονομικής πίεσης εναντίον οποιασδήποτε χώρας, ιδιαίτερα κατά των αναπτυσσόμενων χωρών, με σκοπό να εμποδίσουν τις χώρες αυτές από την άσκηση του δικαιώματός τους να αποφασίζουν, με τη δική τους ελεύθερη βούληση, τα δικά τους πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά συστήματα. 

4. Επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς τα κράτη μέλη που έχουν δρομολογήσει τέτοιου είδους μέτρα, να συμμορφωθούν με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη, τις δηλώσεις των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Διάσκεψης και των σχετικών ψηφισμάτων, και να δεσμευτούν για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους που απορρέουν από τις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη προχωρώντας στον άμεσο τερματισμό των μέτρων αυτών. 

5. Επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, το δικαίωμα όλων των λαών στην αυτοδιάθεση, δυνάμει της οποίας καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και εξασφαλίζουν ελεύθερα την δική τους οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. 

6. Επιβεβαιώνει επίσης την αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια με στόχο την μερική ή ολική διαταραχή της εθνικής ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους, κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό με τον Χάρτη. 

7. Υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Αρχών του Διεθνούς Δικαίου σχετικά με σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με τις σχετικές αρχές και διατάξεις που περιέχονται στον Χάρτη των οικονομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών, διακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση με το ψήφισμα του 3281 (XXIX) της 12ης Δεκεμβρίου 1974 και ιδίως το άρθρο 32 αυτής, ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να ενθαρύνει τη χρήση οικονομικών, πολιτικών ή οποιοδήποτε άλλου είδος μέτρου για τον εξαναγκασμό ενός άλλου μέλους προκειμένου να αποσπάσει από αυτό την υποταγή της άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων του και να εξασφαλίσει πλεονεκτήματα οποιοδήποτε είδους. 

Ακόμη και η ΕΕ που γενικά κρατούσε στάση αποχής από τα ψηφίσματα αυτά, ενώ οι ΗΠΑ καταψήφιζαν συστηματικά, το 2005 είχε καταθέσει την εξής άποψη για να δικαιολογήσει την αποχή της: "Η Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται μονομερή μέτρα καταναγκασμού εναντίον οποιουδήποτε μέλους της διεθνούς κοινότητας. Τα μέτρα αυτά δεν είναι παραδεκτά. Λυπούμαστε που το ψήφισμα έχει σχεδόν αποκλειστικά επικεντρωθεί στην λήψη αυτών των μέτρων κατά των αναπτυσσόμενων χωρών." (2/12/2005) 

Βεβαίως, κι όταν η Γενική Συνέλευση τροποποίησε τα ψηφίσματά της εναντίον των μονομερών μέτρων καταναγκασμού να αφορά όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας, τότε η ΕΕ από την αποχή πέρασε στην ψήφο κατά. 'Ετσι, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2013 ενέκρινε το σχέδιο ψηφίσματος IX για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα μονομερή μέτρα καταναγκασμού με ονομαστική ψηφοφορία από 128 υπέρ, 54 κατά, 4 αποχές (Τσαντ, Παραγουάη, Τόγκο, Νότιο Σουδάν). 

Με τον τρόπο αυτό, τόνισε ότι η υιοθέτηση μονομερών μέτρων καταναγκασμού και νομοθεσίας είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές που διέπουν τις ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των κρατών. Τα κράτη καλούνται με έντονο τρόπο να απέχουν από την εφαρμογή και προώθηση τυχόν μονομερών οικονομικών, χρηματοπιστωτικών, ή εμπορικών μέτρων που δεν είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το Χάρτη. Καταδίκασε επίσης τη συνεχιζόμενη μονομερή επιβολή εκ μέρους συγκριμένων Δυνάμεων (βλέπε ΗΠΑ και ΕΕ) των μονομερών μέτρων καταναγκασμού εναντίον άλλων χωρών. 

Γλύφτε αλιτήρια τσατσόνια γλύφτε..


Ηχηρή παρέμβαση Ομπάμα (Video)

«Δεν μπορείς να συνεχίσεις να πιέζεις χώρες που βρίσκονται σε ύφεση». Με αυτή τη φράση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα θέλησε να παρέμβει στις  συζητήσεις  μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε.«Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει στρατηγική ανάπτυξης, προκειμένου αυτές οι χώρες να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, να μειώσουν κάποια από τα ελλείμματά τους», πρόσθεσε μιλώντας στο CNN.«Νομίζω ότι αναγνωρίζει η Γερμανία και άλλοι ότι θα ήταν καλύτερο για την Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη, από το να βρεθεί εξω από αυτή», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στη χώρα μας, τονίζοντας  «ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα, όχι με συνθήκες λιτότητας, αλλά ανάπτυξης».Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ωστόσο πως αδιαμφισβήτητα η ελληνική οικονομία  βρισκόταν σε επιτακτική ανάγκη μεταρρυθμίσεων φέρνοντας ως παράδειγμα το φοροεισπρακτικό σύστημα το οποίο χαρακτήρισε τραγικό.
================================================Οι ανεπάγγελτοι δήθεν δημοσιογράφοι και επιτελάρχες της Αυγής  από ότι φαίνεται έχουν στήσει το δικό τους μαγαζάκι στην Αυγή και σα καλοί μαγαζάτορες είναι προσηλωμένοι όχι στην οικονομική επιβίωση της φυλλάδας τους, που θα ήταν θεμιτό, αλλά στην εκπλήρωση του μαξιμαλίστικου αριβισμού τους και στην αναρρίχηση σε αξιώματα, μιας και δεν κατόρθωσαν να κολλήσουν ούτε ένα ένσημο στην ζωή τους (εκτός αυτών της Αυγής). Η κοινωνική ανάδειξη είναι το παν για αυτούς.. διότι το χρήμα πολλοί το μίσησαν άλλα την δόξα ουδείς.. και τι δόξα !..


Αχρείοι υπηρέτες ΝΑΤΟικών αφεντάδων προσπαθούν να ξεπλύνουν την μειοδοσία τους πλειοδοτώντας σε ψευτοκινηματισμό και δήθεν προάσπισης των λαϊκών δικαιωμάτων. Η δράση τους μπορεί να χαρακτηριστεί 5φαλαγγίτικη μέσα στην αριστερά προωθώντας την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ άλλα και της ΕΕ, πολιτική που προβάλουν, ωραιοποιούν καλυπτόμενοι από δήθεν αριστερές τοποθετήσεις 
 
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από το πρόσφατο παρελθόν τους? Σε όλες σχεδόν τις συγκρούσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ, τις επεκτατικές και Ιμπεριαλιστικούς πολέμους η θέση της εφημερίδας βρισκόταν μεταξύ της αναπαραγωγής 100% των ΝΑΤΟικών θέσεων, έως την αποσιώπηση και ευμενή για το ΝΑΤΟ/ΕΕ ουδετερότητα. Να ξεκινήσουμε από το τρόπο παρουσίασης των "γεγονότων" του Μπεσλάν  με τα μασημένα λόγια  και τους Τσετσένους '" αντάρτες-αυτονομιστες"? 

Για το τι γράψανε για τον πόλεμο και την εισβολή της Γεωργίας ενάντια στην Ν Οσετία ? .. που μίλαγαν τότε απλά για γεγονότα..?  Για την  αρχική θέση της Αυγής για την Ιμπεριαλιστική επίθεση κατά της Συρίας, που για 2 χρόνια τους Ισλαμιστές τους ονόμαζε "αραβική άνοιξη"?
Για το τι έγραψαν οι αλιτήριοι συνειδητοί ψεύτες παραμονές της έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων στο Soche?  (ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Γεωργία ..!!) 
Για το τι γράψανε και πως παρουσίασαν την Ιμπεριαλιστική και φασιστική επίθεση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατά της Αν Ουκρανίας? Συγκεκριμένα σχετικά με φασιστική προβοκατόρικη επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου στην Μαριούπολη με ρουκέτες GRAD όπου και σκοτώθηκαν 30 πολίτες , η Αυγή βιάστηκε να αναμεταδώσει ότι δήθεν οι αυτονομιστές μέσω του RIA , ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης ενώ τα Ρωσικά ΜΜΕ αναμετέδιδαν ακριβώς το αντίθετο , πολλοί δεν μίλαγαν για την προβοκάτσια του Κιέβου

Θα πρέπει η Αριστερά να τους απαξιώσει πλήρως και να πάψουν οι πραγματικοί αριστεροί να στηρίζουν αυτό το κίτρινο έντυπο, διότι η Αυγή του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την αγωνιστική ΑΥΓΗ προδικτατορικά  που τότε πράγματι ήταν η αγωνιστική εφημερίδα της Αριστεράς.Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Η σιωπή γύρω από την τούρτα..

Ολοι θα έχουμε παρατηρήσει τι συμβαίνει όταν μπαίνει η τούρτα στο δωμάτιο με το παιδικό πάρτι. Εκεί που μέχρι πριν λίγο υπήρχε φασαρία , παιχνίδια και ψιλοτσακωμοί , με το που μπαίνει η τούρτα στο δωμάτιο ξαφνικά όλα σταματούν. Τα παιδιά μαζεύονται γύρω από το τραπέζι και την κοιτούν ελπίζοντας ότι θα πάρουν ένα μεγάλο κομμάτι. Η διαδικασία με τα κεράκια και τις ευχές είναι απλά μια αναγκαία σπατάλη χρόνου  πριν την μοιρασιά της τούρτας. 

Αυτή την εικόνα δίνουν σήμερα τα περισσότερα μέλη και στελέχη του Συριζα. Με τις δημοσκοπήσεις να προεξοφλούν εκλογικές πρωτιές ήδη οι ταλαιπωρημένοι αριστεροί βλέπουν την τούρτα της εξουσίας πάνω στο τραπέζι. Εκείνο που γαργαλάει δε περισσότερο τα αυτιά είναι η ιδεολογικοποίηση της αχρειότητας, εκείνου του αξέχαστου ρητού του Τσακαλώτου περί "νικηφόρας Αριστεράς", η πλέον αμοραλιστική δήλωση που έχει ακουστεί τα τελευταία χρόνια από στέλεχος της Αριστεράς. Μπροστά λοιπόν στην επερχόμενη Τούρτα της εξουσίας .. της 'αριστερής" εξουσίας έχει παγώσει κάθε πολιτικός διάλογος, κάθε απόπειρα παραγωγής πολιτικής. Ολα πλέον δικαιολογούνται εφόσον η πεφωτισμένη ηγεσία και ο "ΠΡΟΕΔΡΟΣ" μας οδηγούν στην εξουσία. Ολα γίνονται πιστευτά και αποδεκτά. 
Αρκεί να στείλει μερικά Twitt o Παπαδημούλης, αρκεί να κάνουν μερικές δηλώσεις οι τηλεοπτικοί αστέρες στην TV, αρκεί να το δηλώσει ο αγωνιστής της αριστεράς Μητρόπουλος  και αυτόματα όλα αυτά γίνονται θέσφατα και αξιώματα, γίνονται αποδεκτά και όποια προσπάθεια σύγκρισης τους με συνεδριακές αποφάσεις σκοντάφτει στην συλλογική υστερία και στην ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΧΑΥΝΩΣΗ  των περισσοτέρων. Δεν χρειάζεται πλέον διάλογος, δεν χρειάζεται παραγωγή πολιτικής, εφόσον είμαστε ένα βήμα από την Τούρτα. Αρκεί να ανοίξουμε μεγάλο στόμα .. ώστε να γευτούμε  επιτέλους και εμείς λίγο από την νικηφόρα αριστερά. .. επιτέλους.. 

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Γιατί αναμεταδίδουμε ξένα κανάλια, παράνομα, με χρήματα του Ελληνα φορολογούμενου ?


Γιατί αναμεταδίδουμε ξένα κανάλια, παράνομα, με χρήματα του Ελληνα φορολογούμενου ?

Είναι γνωστό σε όλους  ότι διατίθενται επίγειες Εθνικές συχνότητες  για την αναμετάδοση  ξένων τηλεοπτικών σταθμών , σταθμών που εν πολλοίς μεταδίδουν και προπαγανδιστικό πρόγραμμα (ειδήσεις ..) που είναι πολλές φορές ενάντια στα Ελληνικά λαϊκά συμφέροντα και πολλές φορές και ενάντια στα Εθνικά συμφέροντα. 

Το Αγγλικό BBC, το Γερμανικό DW και το Γαλικό TV5 αναμεταδίδονται από επίγειους σταθμούς με κόστος του Ελληνα φορολογούμενου, καταλαμβάνοντας και πόρους εν ανεπαρκεία  όπως είναι οι τηλεοπτικές συχνότητες, συχνότητες που θα μπορούσαν να διατεθούν για εκπομπές από τις τοπικές 
κοινωνίες.  Δηλαδή η Ελληνική πολιτεία κάνει τα στραβά μάτια παρανομώντας, για να δώσει βήμα σε ξένα τηλεοπτικά δίκτυα
1. Να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση -τηλεθέαση και συνεπώς να έχουν αυξημένα έσοδα
2. Να διεισδύσουν πολιτικά στην Ελλάδα και να έχουν λόγο στις πολιτικές εξελίξεις.

Και όλα αυτά κατά παράβαση της υπάρχουσας νομοθεσίας (περί απαγόρευσης της δικτύωσης και  μετάδοσης ξενόγλωσσων προγραμμάτων)  και με χρήματα του Ελληνικού λαού ο οποίος αναλαμβάνει να χρηματοδοτεί και να συντηρεί τα μηχανήματα αναμετάδοσης.

Και με ποια ανταπόδοση ? , με ποια διαδικασία ? με ποια διαφάνεια ? Κάποιοι κύριοι λοιπόν του ΕΣΡ / ΕΕΤΤ αλλά και η κυβερνητική πλειοψηφία κάποια στιγμή θα πρέπει να λογοδοτήσει. 

Παρακάτω υπάρχουν ενδεικτικές αποφάσεις του ΕΣΡ που έχει βγάλει καταδικαστικές αποφάσεις Δικτύωσης/αναμετάδοσης και ξενόγλωσσων εκπομπών.. που βέβαια αυτά ισχύουν μόνο για τους ιθαγενείς, εφόσον  στο προτεκτοράτο Ελλαδιστάν οι πάτρωνες πάντα έχουν ειδικά προνόμια.

=====================================
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014, 19:33
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ στο Top Channel νομού Κοζάνης για σειρά παραβάσεων (μετάδοση, χωρίς άδεια, ενημερωτικού προγράμματος, υπέρβαση νομίμου ορίου διαφημίσεων και μετάδοση προγραμμάτων με λανθασμένη σήμανση).

Πρόστιμο 15.000 ευρώ για υπέρβαση νομίμου ορίου διαφημίσεων επιβλήθηκε επίσης στον Super B νομού Αχαΐας, ενώ με το ίδιο αιτιολογικό επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ στο TV Δράμας.

Παράλληλα, σύσταση επιβλήθηκε στον Real fm για χαμηλή ποιότητα γλώσσας στην εκπομπή της «Ελληνοφρένειας» και στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για (μικρή) υπέρβαση νομίμου ορίου διαφημίσεων. Οριστική διακοπή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Tele Time νομού Αχαΐας.

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Top secret Leaks.. Tα κακά της μυστικής διπλωματίας

Η μυστική διπλωματία έχει τα καλά της έχει όμως και τα κακά της. Επειδή δε η αλήθεια είναι πολύ πεισματάρα και τελικά εμφανίζεται, οι οπαδοί της κρυφής ή  της σιωπηλής διπλωματίας τελικά έχουν πολλούς πονοκεφάλους. Ετσι και προχθές οι κκ Σταθάκης και Μηλιός αποφάσισαν να συναντηθούν με τα μεγάλα κεφάλια της διεθνούς χρηματαγοράς. 
Όλα καλά ως εδώ. Μάλιστα από το κομματικό έντυπο της ΑΥΓΗς αναμεταδόθηκε ανακοίνωση τους που .. [..Έχοντας απέναντί τους εκπροσώπους hedge funds και τραπεζών, τα δύο στελέχη του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν τις συλλογικές επεξεργασίες, με την άλλη πλευρά -καλά ενήμερη ούτως ή άλλως για την κατάσταση στην Ελλάδα- να δείχνει ενδιαφέρον για την εναλλακτική πολιτική που η Αριστερά προτείνει...] so far , so good.. αλλά εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Μίλησαν , οκ .. τι είπαν? Γιατί η παραπάνω ανακοίνωση παρα είναι "περιληπτική" για εντατικές συνομιλίες δύο ημερών. Άρα κάτι παραπάνω είπαν , εκτός από τα δυο - τρία λογάκια που αναμεταδόθηκαν. Και έτσι το κενό πληροφόρησης έρχεται η άλλη μεριά (Funds) να το καλύψει.. και τι λέει η άλλη πλευρά ? 
[Αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές «βλέπει» ο Γ. Σταθάκης ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε ότι είναι πιθανή μια ενδεχόμενη συνεργασία με άλλα κόμματα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ ή/και Το Ποτάμι. Αυτό αναφέρει σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους πελάτες της η Bank of America/Merill Lynch ύστερα από συνάντηση που είχε στο Λονδίνο με τον κ. Σταθάκη. 
Η Bank of America - Merill Lynch σημειώνει από την πλευρά της: “Αναμένεται πολύ μεγαλύτερη  μεταβλητότητα στους επόμενους μήνες για την Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ μακριά από την τρόικα και το τρέχον πρόγραμμα. Ακόμη κι αν τελικά βρουν μια μέση λύση, αυτό θα μπορούσε να έλθει μετά από σχεδόν ολόκληρο το 2015, με τα ρίσκα να συσσωρεύονται στο μεταξύ”. Επίσης, υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει Plan B ή αν έχει δεν θέλει να το αποκαλύψει πριν από τις εκλογές.  Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι εκπρόσωποι της Merrill Lynch συμμετείχαν σε δείπνο με τον “σκιώδη” Ανάπτυξης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιώργο Σταθάκη. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, “η Ελλάδα είναι πιθανό να έχει πρόωρες εκλογές τον Μάρτιο και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό 4%-6%.
Σύμφωνα με τον οίκο, ο Γ. Σταθάκης επεσήμανε τα εξής βασικά σημεία:
- Θα διακόψουν το πρόγραμμα του ΔΝΤ. Θα είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν ένα πρόγραμμα μόνο με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Μήπως είχε τελικά δίκιο το τεύχος 8 της "Πανσπουδαστικής" και όχι οι μυθοπλάστες ?

Σήμερα πάλι .. για άλλο ένα χρόνο γιορτάζουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου , που όπως ξέρει μία ολόκληρη γενιά πλέον .. "έριξε την Χουντα και ήρθε η δημοκρατία "  Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έγιναν στα σχολεία οι προγραμματισμένες γιορτές,  τσατρα - πάτρα στα περισσότερα, εφόσον 9:30 το πρωί είχαν "ξεμπερδέψει' και είχαν στείλει τα παιδιά στο σπίτι..  Για να προλάβουν οι εκπαιδευτικοί να πάνε στην πορεία .. ας το ελπίσουμε, αν και τα δείγματα γραφής των πρόσφατων εκλογών τους με κλείσιμο των σχολείων με κάνουν να αμφιβάλω, βάζοντας την κοπάνα και την λούφα  σαν πλέον πιθανό ενδεχόμενο..

Αλλά όπως όλοι όσοι έχουν την σχετική ηλικία θυμούνται ότι η Χούντα δεν έπεσε με το "Πολυτεχνείο" και την "Νομική". Αυτό που έγινε είναι ότι έπεσε το καθεστώς Παπαδόπουλου - Μαρκεζίνη για να αντικατασταθεί από τον ΕΣΑτζή Ιωαννίδη σε σύμπραξη πιθανώς με τον Ρουφογάλη διευθυντή τότε της ΚΥΠ. Και λέω πιθανώς, διότι ο ακόλαστος  Ρουφογάλης ήταν άνθρωπος που εύκολα θα εκτελούσε οποιαδήποτε εντολή με το σχετικό χρηματικό τίμημα. 

Το καθεστώς Ιωαννίδη χρειάστηκε μόλις 6-7 μήνες για να οργανώσει το πραξικόπημα ανατροπής του Μακαρίου που προκάλεσε την Τουρκική εισβολή η οποία και σαν αλυσιδωτή αντίδραση προκάλεσε την επαναφορά του Καραμανλή και την "επαναφορά της Δημοκρατίας" , την περίοδο της μεταπολίτευσης θα έλεγα ακριβέστερα το καλοκαίρι του 1974.
Το αν ο Ιωαννίδης ήξερε το μεγάλο σχέδιο που εκτελούσε (εισβολή των Τουρκων στην Κυπρο) ή ήταν απλά ένας φιλόδοξος βλαξ, μικρή αξία έχει. 

Το ζήτημα και η αλήθεια είναι ότι τα γεγονότα της 17ης Νοέμβρη του 1973  είχαν σαν αποτέλεσμα μια αλυσιδωτή εξέλιξη γεγονότων, σε μικρό χρονικό διάστημα, καλοσχεδιασμένων, γεγονότα που άλλαξαν την γεωπολιτική στην Αν Μεσόγειο την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Θα ήταν αφελές λοιπόν να υποθέσουμε ότι όλα αυτά συνέβησαν κατά τύχη , αυθόρμητα και ότι δεν ήταν μέρος ενός καλοσχεδιασμένου σχεδίου για την διχοτόμηση της Κύπρου.


Και εδώ ερχόμαστε στην μυθοπλασία των νεοτέρων χρόνων και την ανακοίνωση της Αντι ΕΦΕΕ στην Πανσπουδαστική Ν8. Βέβαια αργότερα, και με την τροπή που είχαν πάρει τα πράματα, το ΚΚΕ προσπάθησε να αποτινάξει από πάνω του την ευθύνη για την σχετική ανακοίνωση γιατι το κλίμα δεν το σήκωνε. 
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου είχε πλέον κατακτήσει την ίδια εορταστικη σπουδαιότητα και αίγλη με την 25η Μαρτίου μη πω και μεγαλύτερη, κυρίως τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης.

Ας δούμε τι περιελάμβανε λοιπόν η ανακοίνωση:
[..καταγγέλλουμε την προσχεδιασμένη εισβολή στον χώρο του Πολ)χνείου την Τετάρτη, 14 του Νοέμβρη, 350 περίπου οργανωμένων πρακτόρων της ΚΥΠ, ...με σκοπό να προβάλουν με κάθε μέσο τραμπουκισμού και προβοκάτσιας (τι μου θυμίζει...;) γελοία αναρχικά συνθήματα και συνθήματα που δεν εκφράζανε την στιγμή και τις συγκεκριμένες δυνάμεις...]
Τελικά υπήρχαν οι προϋποθέσεις για προβοκατόρικη ενέργεια τον Νοέμβρη του 1973 ? Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Ήδη το ΚΚΕ  κατήγγειλε την ανακοίνωση σαν προβοκατόρικη ενέργεια του Ρουφογάλη. Οι παράνομες οργανώσεις του Ρηγα και ΚΚΕ - Πανσπουδαστικής είχαν ήδη κτυπηθεί και για όλους αυτούς που βγήκαν από τα κρατητήρια με την "φιλελευθεροποίηση" Μαρκεζίνη, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν υπήρχαν πράγματι και άνθρωποι του Ρουφογάλη. Αυτά γινόντουσαν  και παλιότερα επι Μανιαδάκη, γίναν και αργότερα .. αρκεί να θυμίσω την υπόθεση Κρυστάλλη 

Άρα θεωρώ πολύ πιθανότερη την εκδοχή, για τους 350 προβοκάτορες, πράγματι να είναι αυθεντικό κείμενο, παρά τις διαβεβαιώσεις του ΚΚΕ αργότερα περί προβοκάτσιας. Από την άλλη τα γεγονότα, τόσο εκείνων των ημερών όσο και των επομένων μηνών είναι αδιαμφισβήτητα. Είναι σαφές ότι εκείνους τους μήνες εκτυλίχτηκε ένα καλόσχεδιασμενο σχέδιο από τις ΗΠΑ για την διχοτόμηση της Κύπρου. Γιατί να θεωρούμε παράλογο η κλίκα Ιωαννίδη να χρησιμοποίησε το κύμα της λαικής οργής και μάλιστα να "ευνόησε" τα γεγονότα του Πολυτεχνείου προκειμένου να ανατραπεί ο Παπαδόπουλος  (βάζοντας μάλιστα την νύχτα δικους του ανθρώπους να εκτελούν τον κόσμο στους δρόμους και συνοικίες της Αθηνας εκείνο το βράδυ). Δηλαδή τα γεγονότα του Πολυτεχνείου να μην είχαν απλά σαν αποτέλεσμα την ανατροπή του Παπαδόπουλου, αλλά να χρησιμοποιήθηκαν εντέχνως ώστε να οδηγήσουν στην ανατροπή του? Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα , μπορεί και όχι.
Ο Ζουρνατζής μπροστά από "εξτρεμιστικά συνθήματα"..
Όποιος θυμάται εκείνη την εποχή  και το κλίμα της είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συμφωνήσει ότι αυτά γράφτηκαν από ανθρώπους του Ρουφογάλη..

Ενα όμως είναι σίγουρο. Η χούντα δεν έπεσε από το Πολυτεχνείο, αλλά απο την Τουρκική εισβολή και καλό είναι να αρχίσουμε να διδάσκουμε την αλήθεια; στα σχολεία και όχι μυθοπλασίες του στυλ "η Ελληνικη Επανάσταση προκηρύχτηκε στα Καλαβρυτα  από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό την 25η Μαρτιου " εφόσον ο ίδιος παραδέχτηκε ότι εκείνη την μερα ήταν στην Πάτρα..! 

Οι σημερινοί "350" 
Αλλά ας πάμε και σε μερικά σύγχρονα γεγονότα, που οι γνωρίζοντες κάνουν πως δεν ξέρουν..Οι αγανακτισμένοι στην Πλατεία πως ξεκίνησαν να μαζεύονται ? Γιατί κανένα κόμμα της αριστεράς δεν τολμάει να αγγίξει το θέμα αυτό? Ηταν  ο μεταδοτικός σεισμός των Podemos? .. Σήμερα τότε γιατί είναι άδειες οι πλατείες? Πότε το σημερινό κόμμα της Αξ αντιπολίτευσης άρχισε να εμφανίζεται δειλά δειλά στην Πλατεία ? Πότε ? .. μετά την μεγάλη συγκέντρωση που ειχε μαζευτεί πάνω από 50.000 κόσμος.. Τότε στο πεζούλι απέναντι από την Μ Βρετανία  καθόντουσαν σκεφτικοί και προσπαθουσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει.. Μετά άρχισαν να εμφανίζονται και καποια μπλόκα της νεολαίας Συριζα οι οποίοι , όπως και το ΚΚΕ , πέρναγαν και έφευγαν συντονισμένα προς την Ομόνοια. Οχι πως όλα αυτά είναι τίποτα κακό αλλά απλά επιβεβαιώνουν ότι οι Αγανακτισμένοι της Πλατείας ΔΗΜΗΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ από ΜΚΟ μέσω του face book και με την συνδρομή των ΜΜΕ τα οποία χωρίς πρόβλημα αφιέρωνα μισάωρα και ώρες Ζωντανής αναμετάδοσης  από τους πρώτους "σφυριχτρούληδες" των ΜΚΟ..>>


Τελικά μόλις οι πολιτικές εξελίξεις δρομολογήθηκαν και δημιουργηθηκε η κυβερνηση Παπαδημου .. όλα είχαν ήδη τελειώσει, ο ρόλος των Αγανακτισμενων τελείωσε και δεν τους ξαναδαμε.. 

Αλλά και τα Δεκεμριανά  λίγο πριν.. 
Έχει αναρωτηθεί κανένας πως εκτροχιαστήκαν τα πράγματα και καηκε η Αθήνα ? Χωρίς μνημόνιο μάλιστα εκείνη την εποχή. Εχει κανείς αναρωτηθεί από που προήρθε η αδράνεια της Αστυνομίας την πρώτη εβδομάδα ? ..

Τα σημερινά γεγονότα στην Ουκρανία  που ξεκίνησαν σαν αθώο κίνημα διαμαρτυρίες και πορτοκάλι επανάσταση,  είναι άλλο ένα δαχτυλοδεικτούμενο αποτέλεσμα επιχειρησης Gladio Ας μην παριστάνουμε λοιπόν του Λωτοφάγους, τουλάχιστον όσοι ζήσαμε τα γεγονότα. Στο κάτω κάτω ο Δ Μπίμπας που καταδικάστηκε αργότερα σαν πρακτορας της ΚΥΠ είναι υπαρκτό πρόσωπο και με προϊστορία στην προβοκάτσια..  (στην φωτό Δεξιά)

======================================

οσο αφορά βέβαια σήμερα τον εορτασμό και το νόημα του Πολυτεχνείου ...
τότε .. 1973


σήμερα...!!!!!!!

τί να πει κανείς...

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Κόκκινα δάνεια.. τα Πράσινα κορόιδα και το Council Housing

1. Κόκκινα δάνεια
Ανακοινώθηκαν σήμερα κάποιες προτάσεις για την ρύθμιση των "κόκκινων δανείων"[..Σε πακέτο ρυθμίσεων για τα «κόκκινα δάνεια» επιχειρήσεων και νοικοκυριών προχωρούν η κυβέρνηση και η ΤτΕ. Καθιερώνονται αντικειμενικά κριτήρια και κανόνες συμπεριφοράς μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών για μείωση των δόσεων, ακόμα και «κούρεμα» οφειλών προς το Δημόσιο.
22 κανόνες στον νέο κώδικα δεοντολογίας
Εγκρίθηκε χθες ο «κώδικας δεοντολογίας» για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Ετσι, ανοίγει ο δρόμος για τις ρυθμίσεις «κόκκινων» στεγαστικών δανείων (ύψους 19,17 δισ. ευρώ) και των καταναλωτικών (ύψους 12,88 δισ. ευρώ), συνολικού ποσού 32,05 δισ. ευρώ έναντι υπολοίπου 99 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα στεγαστικά αντιστοιχούν σε 71 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 28 δισ. ευρώ...]

Οπωσδήποτε κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την ωφελιμότητα  κάποιων ρυθμίσεων με καλύτερους όρους, περίοδο χάριτος, καλύτερα επιτόκια κτλ. Επίσης θα πρέπει να θεωρηθεί σωστό μέτρο  η πρόταση που ακούστηκε , ότι δηλαδή αν τελικά η τράπεζα πάρει το σπίτι , τότε ο υπόχρεος να απαλλάσσεται από την οφειλή ανεξάρτητα να το σπίτι πουληθεί / πληστηριαστεί σε αυτό το ποσό η λιγότερο. Στο κάτω κάτω η τράπεζα είναι εκείνη που έκανε την εκτίμηση και έδωσε το δάνειο. Αλλά ως εδώ υπάρχει λογική.
Ακόμα και το μέτρο ρυθμισης κάποιων δόσεων σύμφωνα με τα εισοδηματικά κρητήρια εχει λογική αλλά για μικρό χρονικό διάστημα. 

2. Σεισάχθεια 
Άσχετα αν η αδυναμία πληρωμής είναι πραγματική η όχι, το κούρεμα των δανείων η το χάρισμα τους είναι παράλογο και άδικο μέτρο. 
** Παράλογο διότι κάτι τέτοιο θα βάλει απαγορευτικό  στο να δοθούν νέα δάνεια, εφόσον η δανειοδότηση θα θεωρείται επισφαλής εφόσον η υποθήκη του ακινήτου, με αυτό το προηγούμενο, δεν θα εξασφαλίζει την τράπεζα

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Αμφίπολη - η εκδοχή του "μπαζώματος" από τους Χριστιανούς .. (ες έδαφος φέρειν..)

EΣ ΕΔΑΦΟΣ ΦΕΡΕΙΝ
Όλοι θαύμασαν τα μνημεία της Αμφίπολης, το επιβλητικό των Σφιγγών και των Μαινάδων , το περίτεχνο του βοτσαλωτού ψηφιδωτού, τον Λέοντα που ήταν στην κορυφή.  Κανείς όμως δεν αναρωτήθηκε , γιατί αυτοί που φτιάξανε ένα τόσο περίτεχνο μνημείο , τελικά το ΜΠΑΖΩΣΑΝ..!
Και τελικά αν δεν ήταν αυτοί που το μπάζωσαν  τότε ποιοι το μπάζωσαν και γιατί.  Η εκδοχή ότι το κάναν για να το προστατέψουν από τους Τυμβωρύχους δεν ευσταθεί. Είναι  σαν να χύνεις μέσα σε τσιμέντο ένα πίνακα ζωγραφικής για να μη στον κλέψουν.

Επίσης .. τι ήταν αυτή η τρύπα η συμμετρική στο κέντρο του ψηφιδωτού.   Το κεφάλι της σφίγγας κομμένο και πεταμένο στα ενδότερα τι ρόλο έπαιζε ?

Ολα συνηγορούν ότι αυτά δεν είναι έργα τυμβωρύχων (π.χ. γιατί να μπουν  στο κόπο να πετάξουν το κεφάλι στα ενδότερα? , γιατί να ανοίξουν συμμετρική τρύπα  στο ψηφιδωτό , γιατί να μπαζωθεί το μνημείο ? )

Και όμως υπάρχει εξήγηση , απλή εξήγηση που μάλλον προσπαθούν να Θάψουν οι Χριστιανόφοβοι ανασκαφείς της παρέας "Παναγιωταρέα" - "Παντερμαλή".
Θα ήταν άτοπο να υποθέσει κανείς ότι οι κύριοι καθηγητάδες ανασκαφείς αγνοούν τις καταστροφές που έγιναν τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια στα "Ειδωλολατρικά" μνημεία , της Ακρόπολης συμπεριλαμβανομένης. Και ασφαλώς θα ξέρουν τι επικράτησε το 380 επί Θεωδοσίου και λίγο αργότερα επί Αρκαδίου με τα κατορθώματα του Αλάριχου  και τις καταστροφές μνημείων που ακολούθησε. 

Ολα μεχρι σήμερα δείχνουν ότι τόσο το μπάζωμα , όσο και ο βανδαλισμός του μνημείου δεν είχε σαν κύριο  σκοπό την σύληση του αλλά την καταστροφή και την εξαφάνιση του. Τόσο μεγάλο ήταν το μένος των νεοφώτιστων Χριστιανών της εποχής του Αλάριχου που μοιάζει φυσικό να υποθέσει κανείς ότι αφού κατέστρεψαν τις κεφαλές των σφιγγών , πέταξαν το κεφάλι ΜΕΣΑ στο μνημείο , το μπάζωσαν  με μεγάλη επιμέλεια και κατεδάφισαν και τον γνωστό Λέοντα.   Κάναν τα πάντα για το εξαφανίσου από προσώπου γης. (φυσικά αν βρήκαν και κανένα Χρυσαφικό δεν νομίζω ότι θα το άφηναν εκεί).
Οσο για την συμμετρική τρύπα  είναι προφανές ότι κάτι ξυλώθηκε από εκεί , πιθανά κάποιος βωμός.  

Αυτές τις απλές σκέψεις δεν είναι δυνατόν να μην τις έχει κάνει η κα Περιστέρη, η "καθηγήτρια" κα Παναγιωταρέα και ο Παπαστρουμφ της σημερινής Αρχαιολογίας ο κ Παντερμαλής. 
Αλλά ένα τέτοιο ενδεχόμενο ούτε να το σκεφτούν θέλουν οι Χριστιανόφοβοι και Χριστιανόδουλοι καθηγητάδες μας και αντ αυτού θα αποφανθούν στο αίτημα του Ιερώνυμου να επισκεφτεί τον χώρο.

(το αφιερώνω στον φίλο τον Βλάσση το Ρασιά....που βεβαίως δεν καμία σχέση με το άρθρο αυτό) 


Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

O Τσακαλώτος που θέλει να σώσει τους φτωχούς Ελληνες ..


Πέρα από την εξωκοσμικότητα του ΚΚΕ , υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα , που γίνεται ακόμα σοβαρότερο όταν το βάζει στο στόμα του ο Τσακαλώτος "της νικηφόρας Αριστεράς". Πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που επικαλούνται την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης το κάνουν ΟΧΙ για να ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ .. Αλλά για να ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΥΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ .. στα συσσίτια, σε κάποια επιδόματα φτωχιας - ενοικίου, και το αυτονόητο της νοσοκομειακής περίθαλψης. 
και ακόμα γίνομαι πιο δύσπιστος όταν μερικοί εξ ημών αναφέρονται πολλάκις στο ΕΑΜ που μας έσωσε απο την πείνα.. αλλά αν είναι να στηρίξουμε την αριστερά του 2014 απλά και μόνο για να μη λιποθυμάνε τα παιδια στο σχολίο από τη ασητία .. τότε ΝΑΙ.. μπορω να πω μετα βεβαιότητας ότι ο ΠΟΝΗΡΟΥΛΙΑΚΑΣ κυρ Τσακαλώτος .. δεν μας λέει και μας ξαναλέει ότι θα μας σώσει από την πείνα από ευσπλαχνία .. αλλά από πολιτικό ευτελισμό των κοινωνικών στόχων της Αριστεράς. ( η φωτο απο τα Δεκεμβριανά .. από όπου εν ετει 2014 θέλουν να μας σώσουν οι λεφτάδες του Ψυχικού και της Εκάλης..)

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Mrs Clooney joins battle for return of Elgin Marbles.. Piss of George.. piss offAt the National Gallery, Clooney repeated his belief that it would be a good thing if the British Museum gave the 2,500-year-old sculptures back to Greece. He was backed by Murray, who said they had had "a very nice stay here" but now should be returned.

----------------------
George keep walking.. please


---------------------------------------------------------
George for Ukraine....

George Clooney has released a video address in support of the Ukrainian protesters who have been out on the streets of Kiev for over two weeks, protesting their government’s decision not to sign an agreement for closer ties with the European Union....
 

=====================================

George for Darfur

After George cared about Darfur and Sudan , the country splited in pieces