Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

The largest concentration camp today .. Gaza

Δεν υπάρχουν σχόλια: