Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

" ..Tοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι ..."

(έκαστος εφ ' ου ετάχθη..) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: