Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

όταν οι Πυρηνικές δοκιμές δοξάζονταν από την Αριστερα και τις φιλειρηνικές δυνάμεις.

Η δοκιμή της Υδρογονοβόμβας χαρακτηρίζεται βήμα προς την ειρήνη από όλες τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις της εποχής. Ας συγκριθούν οι σημερινές τους θέσεις σχετικά με το θέμα κατοχής Πυρηνικών από το ΙΡΑΝ .. 
(Αυγή - Αύγουστος 1953)

Δεν υπάρχουν σχόλια: