Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

H καταστροφή της Ζακύνθου από τον σεισμό του Αυγούστου 1953