Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

green energy out of necessity ... in GAZA strip


green energy out of necessity 
cooking and distilling water using the solar energy in Gaza,  as sun seems to be the only available source of energy over there, ....thanks to Israel - NATO joint efforts..

Δεν υπάρχουν σχόλια: