Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009

Resist the G20 Lions..κι'αν ξυπνήσεις μονο μιάς .. θάρθει ανάποδα ο ντουνιάς ..

κι'αν ξυπνήσεις μονο μιάς .. θάρθει ανάποδα ο ντουνιάς


A minor contribution to today’s general strike in Greece and the action taken Internationally to resist the G20 Lions (watch it up to the end .. )


Δεν υπάρχουν σχόλια: