Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Απλά μαθήματα αριθμητικής .. (προσθέσεις - αφαιρέσεις άντε και ένας πολλαπλασιασμός)


Για τις ανάγκες των προϋπολογισμών των επόμενων 3 ετών, που θα λειτουργεί το περιβόητο μνημόνιο, έχουμε ήδη γνωστά τα εξής στοιχεία:


1. Για το 2011 εισροές από μηχανισμό στήριξης 40 δις ευρώ. Λήξεις ομολόγων Δημόσιου Χρέους 35,3 δις ευρώ και πληρωμές τόκων 14,9 δις ευρώ. Δηλαδή απαιτούνται πέραν των εισροών από τον μηχανισμό στήριξης επί πλέον 10,2 δις ευρώ για την αποπληρωμή λήξεων και τόκων του Δημόσιου Χρέους. Είτε το Πρωτογενές Δημόσιο Έλλειμμα είναι θετικό οπότε θα αφαιρεθεί από το ποσό των 10,2 δις ευρώ είτε αρνητικό οπότε θα προστεθεί ένα είναι βέβαιο ότι θα χρειασθεί ένα πολύ μεγάλο ποσό για να καλυφθούν οι ανάγκες εξόφλησης του δανεισμού και των υποχρεώσεων του κράτους. Το ποσό αυτό θα βρεθεί από εξωτερικό δανεισμό γι’ αυτό ο Γιώργος Παπανδρέου δηλώνει μετ’ επιτάσεως ότι η Ελλάδα θα βγει για δανεισμό το 2011.2. Για το 2012 εισροές από τον μηχανισμό στήριξης 24 δις ευρώ. Λήξεις ομολόγων Δημοσίου Χρέους 40,5 δις ευρώ και πληρωμές τόκων 17,1 δις ευρώ. Δηλαδή απαιτούνται πέραν των εισροών από τον μηχανισμό στήριξης επί πλέον 33,6 δις ευρώ για την αποπληρωμή λήξεων και τόκων του Δημόσιου Χρέους. Στο περιβόητο μνημόνιο προβλέπεται ότι θα εκδοθούν το 2012 ομόλογα συνολικού ύψους 35 δις ευρώ που θα πουληθούν στις χρηματαγορές. Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι το Πρωτογενές Δημόσιο Έλλειμμα το 2012 θα είναι λίγο θετικό.

3. Για το 2013 εισροές από τον μηχανισμό στήριξης 8 δις ευρώ. Λήξεις ομολόγων Δημοσίου Χρέους 34,1 δις ευρώ, πληρωμές δανείων του μηχανισμού στήριξης 6,1 δις ευρώ και 18,9 δις ευρώ για πληρωμές τόκων. Δηλαδή απαιτούνται πέραν των εισροών από τον μηχανισμό στήριξης επί πλέον 51,1 δις ευρώ για την αποπληρωμή λήξεων και τόκων του Δημόσιου Χρέους και δόσεων του μηχανισμού στήριξης. Ακόμα λοιπόν και να είναι θετικό το Πρωτογενές Δημόσιο Έλλειμμα το ποσό που θα απαιτηθεί για να πληρωθούν όλες οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας θα είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα καλυφθεί εξαναγκαστικά από εξωτερικό δανεισμό.

Κατανοούμε όλοι ότι οι δανειακές ανάγκες της χώρας τα επόμενα 3 χρόνια και παρά την λειτουργία του μηχανισμού στήριξης είναι τεράστιες (τουλάχιστον 85 δις ευρώ) και θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες εάν το Πρωτογενές Δημόσιο Έλλειμμα είναι αρνητικό έστω και μία χρονιά. Δεδομένο το οποίο ναι μεν δεν προβλέπει το μνημόνιο αλλά πιθανόν να προκύψει εάν το ΑΕΠ μειωθεί πέραν των προβλεπομένων στο μνημόνιο.

(from http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/2010/09/blog-post_8457.html )

Δεν υπάρχουν σχόλια: