Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

ROMA - Europe 1942 - 2010

French police evacuate a Roma family from a camp near Lille last month. In a speech French President Nicolas Sarkozy said that he had asked the interior minister to "put an end to the wild squatting and camping of the Roma." (fotos from Der Spiegel ) This picture from July 30, 1942 shows a concentration camp prisoner, Hans Bonarewitz, being accompanied to his execution by the camp band at the Mauthausen camp in Austria. Nobody knows exactly how many Roma died during Nazi times. Numbers range from a firm 90,000 to as many as an estimated half a million.

χωρίς αυτούς ο παγκόσμιος πολιτισμός θα ήταν πολύ φτωχότερος. Ο σαρκοζί αποδείχτηκε ένας άξεστος Γιδοβοσκός αντάξιος των προγόνων του Βιλεαλδουίνων και λοιπών ρεμαλιών που περιφέρονταν στην Μ Ανατολή τον Μεσαίωνα .. όπως πολυ περιγραφικά αναφέρει ο Τσιφόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: