Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Τhe wealth of Mubarak ... "threasury bond , Barklays Bank" ..

Barklays Bank
Threasury Bond - N 298709FC702
Name: Mr Hosni Mubarak
Deposit Code: NT98741N.C.
Ammount : 7.450.000.000 $
from ..>>  http://www.facebook.com/album.php?aid=42673&id=183109598386912
(η αυθεντικότητα του παραπάνω εγγράφου δεν είναι διασταυρωμένη ούτε ελεγμένη..) 
Δεν υπάρχουν σχόλια: