Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

photos - photos - photos ,,

supporters of Greek students and workers demonstrating against the Greek police came to Dalston in north London, where their attempt to hold a protest march was stopped by police.

-------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: