Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Mubarak has stepped down..

[..Mubarak has stepped down
The Egyptian army council is ruling the world
There are tears in my eyes
I will go to the streets.. >>>
http://egyptianchronicles.blogspot.com/2011/02/breaking-news-mubarak-has-stepped-down.html   ]

Δεν υπάρχουν σχόλια: