Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

Georgia seeks to isolate Russian-backed regions.

από τα ψηλά
στα χαμηλά

Georgia has outlawed investment (?!?!) in its breakaway South Ossetia and Abkhazia regions and imposed entry restrictions on foreigners, under legislation designed to isolate the two Russian-backed territories.
The measures were included in legislation approved by parliament late Thursday that declared the two regions were occupied territories. Georgia fought a five-day war with Russia in August during which Georgian security forces were driven from both regions after a failed bid to retake South Ossetia. South Ossetia and Abkhazia threw off Georgian rule in the early 1990s in wars that followed the collapse of the Soviet Union. Russia recognized them as independent states after the August conflict, angering Western governments who said Moscow's military counter-strike was disproportionate.
"This law describes the reality in these territories, and the situation we face," said Givi Targamadze, head of the Defense and Security Committee of the Georgian parliament. "If Europe shows solidarity with us, this law will work," he told Reuters. The legislation appears targeted primarily at the Russian investment and tourism that has propped up the Black Sea resort of Abkhazia since it split from Georgia. South Ossetia too is reliant on Russian aid.
---------------------------------------------
Η κυβέρνηση του Σαακασβίλι επιδιώκει την απομόνωση της Αμπχαζίας και της Ν Οσσετίας ..
¨μωραίνει Κύριος ους βούλεται απωλέσαι .."
βεβαίως το ερώτημα είναι, πόσο σοβαρή θεωρεί το Reuters την είδηση και την αναδημοσιεύει ..

Δεν υπάρχουν σχόλια: