Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

Greenspan admits ‘mistake’ that helped crisis

Greenspan admits ‘mistake’
WASHINGTON - Badgered by lawmakers, former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan denied the nation’s economic crisis was his fault on Thursday but conceded the meltdown had revealed a flaw in a lifetime of economic thinking and left him in a “state of shocked disbelief.” ..
... “The list of regulatory mistakes and misjudgments is long,” panel chairman Henry Waxman declared.
Greenspan, 82, acknowledged under questioning that he had made a “mistake” in believing that banks, operating in their own self-interest, would do what was necessary to protect their shareholders and institutions. Greenspan called that “a flaw in the model ... that defines how the world works.” ...
πέφτεις σε λάθη .. τι έχεις πάθει ..
«Ήταν λάθος μου που θεώρησα ότι το ίδιον συμφέρον των οργανισμών, ιδίως των τραπεζών, είναι το ίδιο με τη μέγιστη δυνατή προστασία των συμφερόντων των μετόχων τους και των μεριδίων τους στις επιχειρήσεις» ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: