Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008

Χαρτί για να κόβουν δολάρια έχουν άφθονο ..

«Χλώμιασε η ισχύς των ΗΠΑ», λένε μερικοί, «δεν είναι πλέον υπερδύναμη οι ΗΠΑ», διατείνονται ορισμένοι άλλοι. Επικίνδυνες απλουστεύσεις. Οι ΗΠΑ είναι πιο υπολογίσιμες παρά ποτέ, παραμένουν υπερδύναμηκαι μάλιστα αναγκασμένες να 'ναι ακόμα πιο απειλητικές! Είναι υποχρεωμένες να στηρίξουν τις «αργυρές τους λόγχες» με τις χάλκινες, δηλαδή να στηρίξουν το νόμισμά τους με τα κανόνια τους. Χαρτί για να κόβουν δολάρια έχουν άφθονο, έχουν όμως ταυτοχρόνως και την ισχύ που χρειάζεται, ώστε να κάνουν οι άλλοι πως πιστεύουν ότι αυτό το χαρτί έχει και αντίκρυσμα ? (**) Είναι μια υπερδύναμη σε κρίση, μια τραυματισμένη οικονομία, συνεπώς πιο επιρρεπής παρά ποτέ στην επίδειξη (της μόνης πραγματικής) ισχύος (που διαθέτει).
ΣΤΑΘΗΣ Σ. stathis@enet.gr
http://www.enet.gr/online/online_fpage_text/id=17267904
--------------------------------------------------
σχετικό άρθρο , ως προς το παραπάνω ερώτημα ... >> (**)

[ Challenging U.S. Global Dominance
Herbert Bix October 20, 2008
Editor: Emily Schwartz Greco
The five-day Russo-Georgian war in the Caucasus brought into sharp focus many conflicts rooted in the region's history and in aggressive U.S.-NATO policies since the collapse of the Soviet Union. Notable among these were the military encirclement of Russia and attempts to control energy resources in areas long dominated by the Soviet Union. The net effect was to hasten a dangerous new era of rivalry between the world's two most powerful nuclear states, one that will be shaped hereafter by the current global recession and the changes it is bringing about in the economic practices of all states. President Bill Clinton's resort to force in Kosovo in 1999 was crucial in precipitating ... >>
http://www.fpif.org/fpiftxt/5609 ]

Δεν υπάρχουν σχόλια: