Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

Turkish State Minister visits Syrian capital, Defense Minister set for Greece..

http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=118515
Monday, October 27, 2008
State Minister visits Syrian capital
State Minister Nimet Çubukçu is set to travel to the Syrian capital Damascus for a formal visit today. Çubukçu will attend a meeting on “Reshaping Women's Role in Society” led by Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan's wife Emine Erdoğan and Syrian President Bashar al-Assad's wife Esma al-Assad.
ANK – Anatolia News Agency
Defense Minister set for Greece, Israel
Turkey's National Defense Minister Vecdi Gönül will pay official visits to Greece and Israel, said a statement from the Ministry of National Defense yesterday. Gönül's visit to Greece upon invitation of his Greek counterpart will start today, and on Wednesday he will proceed to Israel, where he will take part at the test flights of the unmanned aerial vehicles. ANK – Anatolia News Agency

---------------------------------------------
Επίσκεψη του Nimet Çubukçu στην Συρία, για συνάντηση με θέμα "το ρόλο της γυναίκα ςστην κοινωνία" !!.
Επίσης προγραμματισμένη επίσκεψη του Τούρκου υπουργού άμυνας Vecdi Gönül στην Αθήνα κατόπιν προσκλήσεως του ομολόγου του (για την σημερινή επέτειο) .. καθώς και στο Ισραήλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: