Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

καλού κακου .. ( όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά.. )

παρά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για αφοπλισμό η Ρωσία καλού - κακού διατηρεί παράλληλα με τους "μοντερνους" TOPOL και τους παλιους "καλους" Σατανάδες ..
Return of Satan
The Russian military plans to introduce a up-to-date analogue of the most powerful ballistic missile of all time - the RS-20, or SS-18 Satan by NATO classification.On June 10, the commander of Russia’s Strategic Missile Forces, General-Colonel Nikolay Solovtsov, told journalists that Russia is again interested in the kind of heavy ballistic missiles that once formed the basis of national nuclear arms forces.The announcement came as both Russia and the US were striving to find convincing arguments for talks on further reductions in strategic nuclear forces, scheduled for later this year. The SS-20 Satan remains the ultimate ballistic missile. There is no anti-missile defense system to counter it. It can carry 10 warheads (550 kiloton each) a distance of more than 11,000 kilometers

Δεν υπάρχουν σχόλια: