Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

ΔΩΡΕΑ της "μετοχικής" ΔΕΗ στα ΚΟΜΜΑΤΑ !!

Φωτίζουν τους κλακαδόρους των συγκεντρώσεων των ΝΔ & ΠΑΣΟΚ..


Ρίχνουν καλώδιο στο πεζοδρόμιο...

τα συνεργεία της ΔΕΗ σπάνε το πεζοδρόμιο και πέρνουν παροχή κατ' ευθείαν από το δίκτυο χωρίς την παρεμβολή μετρητή !!

Αν δεν θέλουν να λογοδοτήσουν στους Πολίτες .. ας λογοδοτήσουν στους Μετόχους τους τουλάχιστον.
Μέχρι σήμερα μιλάγαμε για την Ολυμπιακή που τα κόμματα χρησιμοποιούσαν τσάμπα για την μεταφορά δωρεα΄ν ψηφοφορων.. Σήμερα αναδεικνύεται και ένα άλλο ζήτημα εξ ίσου σοβαρό ως προς την νοοτροπια και μεθοδολογία. Την παραμονή της συγκέντρωσης του ΠΑΣΟΚ και μετα της ΝΔ , συνεργεία της ΔΕΗ τρυπήσαν τα πεζοδρόμεια και πήραν παροχές κατ ευθείαν από το υπόγειο δίκτυο, χωρίς την παρεμβολή μετρητών κατανάλωσης και των απαραίτητων μέτρων προστασίας όπως ορίζουν και οι κανονισμοί της ίδιας της ΔΕΗ όταν προκειται να εφαρμοστουν στον πολίτη. Αντ' αυτου τα συνεργεια της ΔΕΗ, κατα ΠΑΡΑΒΑΣΗ κάθε ηλεκτρολογικής ασφάλειας, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, της κατανάλωσης που έγινε, πήραν ρευμα κατ' ευθείαν από τα υπόγεια δικτυα για να τροφοδοτήσουν τους προβολείς της προεκλογικής συγκέντρωσης των ΝΔ και ΠΑΣΟκ στο πεδίο του Αρεως.
Με άλλα λόγια, ακόμα και αν παραβλέψουμε το θεμα ασφάλειας που σίγουρα η ΔΕΗ είναι υπόλογη, υπάρχει το ζήτημα ότι η ΔΕΗ χρηματοδότησε , παρέχοντας ΔΩΡΕΑΝ ρεύμα τις προεκλογικές συγκεντρώσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ.
Τα ερωτήματα λοιπον είναι ?
-Ποιός έδωσε την εντολή αυτών των εργασιών?
-Υπάρχει σχετική μελέτη αυτών των εργασιών και υπογρεφές που απαιτουνται για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων?
-Ποιός και με ποιό τρόπο θα πληρώσει το ρευμα που καταναλώθηλε από τις 100δες παρανομες παροχές που έστησε η ΔΕΗ πέρνοντας ρευμα από το υπόγειο δίκτυο χωρίς μετρητές.
-Υπάρχει άδεια από το ΥΠΕΧΩΔΕ για αυτα τα εργα?
-Θα ενημερωθούν οι μέτοχοι της ΔΕΗ ότι οι ίδιοι και από την τσεπη τους συνεισφέραν στην φωταγωγία της προεκλογικής εξτρατείας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ.
-Το ζήτημα διαφυγόντων κερδών για το Δημόσιο, είναι θεμα που θα απασχολήσει την εισαγγελία (αφου τελέιωσει με τα παιδομαζώματα) ?
Αυτά και άλλα πολλά ...
---------------------
Υ.Γ.
ΔΕΗ Μετοχική Σύνθεση
Η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ Α.Ε. μετά την μεταβίβαση, στις 30/11/2004, 117.285 μετοχών κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου , έχει ως εξής:
Ελληνικό Δημόσιο 51,12%
Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσμικοί επενδυτές (1) 45,07%
ΟΑΠ-ΔΕΗ 3,81%
Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ Α.Ε. ανέρχεται σε € 1.067.200.000 αποτελούμενο από 232.000.000 κοινές μετοχές, που αντιστοιχούν σε 232.000.000 δικαιώματα ψήφων, ονομαστικής αξίας 4,60 ευρώ η κάθε μία.
(1) Σημείωση: περιλαμβάνει την κατά 5,4196% συμμετοχή της εταιρείας Capital Research and Management στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις 21 Νοεμβρίου 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια: