Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Athens - Shock and awe from "The April Theses" of KKEShock and awe to the Greek ruling class from the "The April Theses" during the speach of Papariga , secretary general of the Greek communist party KKE. She declared the immediate action to be taken in the new socialist society .There will be a new constitution, the way the judges will be elected , the power will be expressed by representatives of the working class in factories and offices, the health care will be free for all , so the education, there will be food and lunches given in the work places and schools.. also other measures will be taken that it not wise to describe them at this moment !! (the speech looked much like the book of Lenin "The April Theses")
It is the first time that "what will be done" is described in a such detail. It is the first time that KKE is speaking not to protest against the existing system, but focuses on what is going to to .. when taking the power.
The huge demo was at the range of 50.000 - 70.000 people and managed to occupy the total center of the city for more then three hours . Also special KKE members took position in front of the parliament to avoid provocations
Today was a day of POWER SHOW of the KKEΡίγη πρέπει να έχει προκαλέσει στην άρχουσα τάξη .. όχι τόσο το τεράστιο μέγεθος της πορείας , αλλά ο πρωτοφανή και περιγραφικός λόγος της Παπαρήγα για τις 100 πρωτες μέρες της διακυβέρνησης. Σαν να έβγαινε από τις "Θέσεις του Απρίλη" ( αν και Μαιος). Mίλησε για το "κυβερνητικό" πρόγραμμα του ΚΚΕ , για την αλλαγή του Συντάγματος , για την αναδιάρθρωση του Δικαστικού συστήματος, για τον τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων των εργαζομένων, για την δωρεάν παιδεία και Υγεία, για την δυνατότητα παροχής φαγητού δωρεάν στους τόπους εργασίας και τα σχολεία, για την εθνικοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων. και για άλλα πράματα που θα γίνουν αλλά δεν είναι της παρούσης να αναφερθούν !!
Είναι η πρώτη φορά που μιλάει με τόση βαρύτητα για ένα κυβερνητικό πρόγραμμα εξουσίας..
Κάποιοι θα πρέπει να ανησυχούν ..


Δεν υπάρχουν σχόλια: